Cần phải rất thận trọng Với Bệnh lậu Tại vì Hiện giờ, Vi rút Bệnh lậu từng Có nguy cơ chống lại Số đông Dạng kháng sinh Khác. Cùng với Nếu Hiện tượng này chớ nên xử trí thì Tại tương lai Có thể Có thể không C ... もっと読む